Katholisch-Theologische Fakultät
print

Links und Funktionen

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

Monographien

  • Neues Volk Gottes? Zur Geschichte und Problematik eines Syntagmas – in Vorbereitung als MThSt Band Nr. 78, 2015/16.
  • Die Spezifisch christliche Gotteserfahrung, Eine Auseinandersetzung mit der deutschen Theologie der Gegenwart, (STB – Studia Theologica Budapestinensia 8.) Budapest, Márton Áron Kiadó, 1994 (239 Seiten). 

Aufsätze

  • Gottesvolk und/oder Familie. Impulse zur Familiensynode aus dem Buch Genesis, MThZ, im Druck. 
  • Blüte und Niedergang des Gottesvolks-Begriffs [Az Isten népe fogalmának felvirágzása és hanyatlása], ungarisch, in: Puskás A./ Perendy L. (Hgg.), A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az egyház és a világ számára, (Varia Theologica 5.), Szent István Társulat, Budapest 2013, 127-145. 
  • „Volk Gottes“ – eine schwierige und komplizierte Verwandtschaft, Gedanken zur Rezeption des Gottesvolksbegriffs in der katholischen Theologie, [„Isten népe“ – nehéz és bonyolult rokonság. Gondolatok az Isten népe fogalom recepciójához a katolikus teológiában], ungarisch in: Puskás, A. (Hg.), Élő kövekből épülő Egyház, Az egyház természete és küldetése, Ekkléziológiai refelxiók, Szent István Társulat, Budapest 2011, 87-103. 
  • „Volk oder Völker Gottes?“ Eignet sich der Gottesvolk-Begriff, das Verhältnis vom Judentum und Christentum zu definieren? [„Isten népe vagy Isten népei?“ Alkalmas-e az Isten népe fogalom a zsidóság és a kereszténység kapcsolatának meghatározására?], ungarisch in: Dobos, K./Fodor, Gy (Hgg.), „Vízió és valóság“ (STB 35.), Új Ember – Márton Áron kiadó, Budapest, 2011, 435-444.